Zeitschrift: Văn học nước ngoài

Fachzeitschriften für Literatur über Karl Lubomirski in Vietnameisch

Chùm thơ “Ánh sáng và tàn tro” – Karl Lubomirski

Auslandsliteratur des vietnamesischen Schriftstellerverbandes, Nr. 2 / 2013, S. 102 - 118

Auszug aus der Zeitschrift:

CÁI THIỆN, CÁI ÁC

Cái Thiện
Cái Ác
Hai đường song song
Giao điểm ở vô cùng.

CHIẾC GIỎ TƯ TƯỞNG CỦA TÔI

Chiếc giỏ đựng tư tưởng của tôi
Giờ trống rỗng
Tôi khoắng tay xuống đáy
Và lại tìm được – tôi.

Alle Gedichte in Vietnamesisch von Karl Lubomirski